Doç. Dr. MURAT SALİM TOKAÇ
Sanat Yönetmeni, Güzel Sanatlar Genel Müdürü
Günümüzün önde gelen ney ve tanbûr icrâcılarından olan Dr. Murat Sâlim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorası yaptı. 2014 yılında Türk Müziği yorumculuğu alanında Doçentlik unvanına hak kazandı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi. 2007 yılında İstanbul’da kurulmuş olan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma
ve Uygulama Topluluğu’na atandı. Yurt içinde toplulukla katıldığı konserlerin yanı sıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, A.B.D., Japonya, G. Kore, Malezya, Azerbaycan, Ermenistan, Avustralya ve Rusya’da konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi. 1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.
1995 yılında Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayımlanan “FASIL” adlı CD’de Cinuçen
Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.
2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.
2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği
Antolojisi” adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı.
2004 yılında “DEM” isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.
2008 yılında Dem Ensemble (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber “The Fountain (Serçeşme)”
isimli albümü (CD) Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı
yapıldı.
2009 yılında Karnatic Records Lab. Şirketince Hollanda’da yayımlanan “Med Cezir (Ebb and Flow)” adlı
CD’de Axyz Ensemble ile beraber ney ve tanbur çaldı.
2010 yılında Alia Vox şirketince İspanya’da yayımlanan Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki
“İstanbul” adlı CD’de tanbur çaldı.
2011 yılında Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul -2” adlı CD’de tanbur çaldı. 

2012 yılında Dem Trio (C. Güray, E. Erdal, A. Akıntürk, E. Şimşek) “Erguvan” (CD) isimli albümü Felmay
şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.
2012 yılında Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan “Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi” adlı dört CD ve
kitaptan oluşan albümde tanbur çalıp Sanat Yönetmenliği yaptı.
2015 yılında “Vahdet Sırrının Sadâsı (Ney, Tanbur)” isimli solo CD’si Yenikapı Müzik tarafından
yayımlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın katkılarıyla;
2009 yılında hazırlanan “Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği” isimli üç CD ve bir kitapçık,
2010 yılında “Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi (Bir Sonsuz Devir)” konulu üç CD ve kitapçık,
2011 yılında “40 Makam 40 Anlam” üç CD ve kitap,
2012 yılında “Vefâtının 300. Yılında Buhûrîzâde Mustafa Efendi” (Itrî) konulu dört CD ve kitap,
TİKA’nın katkılarıyla;
2016 yılında hazırlanan “Aynı Telden Ayrı Dilden ” isimli iki CD ve bir kitap,
2016 yılında hazırlanan “Kadim Sesler Kadim İzler ” isimli üç CD ve bir kitapdan oluşan çalışmaların
sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve bu çalışmalarda sazlarıyla icrâda bulunmuştur.
Sanat yönetmeni olarak görev aldığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma
ve Uygulama Topluluğu ile beraber 2009 yılından bu yana;

Lâle Devri’nde Türk Müziği (2009),
Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak (Zeki Ârif Ataergin) (2009),

Saz Müziği Örnekleri (2009),

Sirto’dan Longa’ya (2010),

Mehmet Âkif Şiirinden Besteler (Dili Yok Kalbimin) (2011),

 Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kitap DVD’si (Hisar Takım) (2011),

Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile beraber (Ney ve Tanbur İkilisi) (2012),

Farklı Diller Farklı Renkler (2012),

Büyük Itrî (2012),

Benim Müziğim (2014),

Klâsiğin İzinde (Besteleriyle Zeki Atkoşar) (2014),

II. Bayezid Dönemi Eserleri (2015),

Farklı Diller Farklı Renkler - 2 (2015),

Zerredeki Okyanus (Ahmet Avni Konuk) (2015),

Savaşın 100. Yılında Çanakkale’de Barış (2015),

Vefâtının 100. Yılı Anısına Tanbûri Cemil Bey (2016 ),

Modern Zaman Klâsiği Ali Rıfat Çağatay (2016)

Barak Havaları (Arşiv Serisi 1 / Hacı Çiçek-Cuma Erdoğan) (2016),

Defter-i Uşşâk (2017),

Geleneği Geleceğe Bağlayanlar Cinuçen Tanrıkorur (2017),

Mîrâciye (Arşiv Serisi 2 / Sanat Yönetmeni: Ahmet Hatipoğlu) (2018),

Mecmua-i Saz ü Söz Işığında Ali Ufkî Dönemi Türk Mûsikîsi (2018),

Senfoni ile Saz Eserleri (Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası) (2018),

Onuncu Yıl Anısına (2018)

isimli CD çalışmalarına da imza atmıştır.
Pek çok dergide yayımlanmış makaleleri de bulunan Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, hâlen T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği
Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürütmektedir.

© 2019 by TSMKOROFEST. 

SPONSORLARIMIZ

TSM 

KORO

FESTİVALİ