PROF. DR. LEVENT ÖZTÜRK, Fizyoloji Profesörü, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi
HALİL ERSEVEN, Kültür Bakanlığı Sanatçısı
MUHARREM FADIL ATİK, Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve Topluluk Müdürü
Prof.Dr. Levent Öztürk, Halil Erseven ve Muharrem Fadıl Atik 10 yılı aşkın bir süredir müzik terapi konusunda çalışmaktadır. Prof.Dr. Levent Öztürk çalışmakta olduğu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programına 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren « Müzikle Tedavi » seçmeli dersini yapılandırarak tıp öğrencilerinin bu konuda bilgi altyapısının gelişmesine katkıda bulunmuş ve ülkemizde müzikle tedavinin ilk defa resmi olarak tıp eğitimi müfredatına alınmasını sağlamıştır. Ekibin 2009 yılında yayınladıkları
“Makamdan Şifâya” kitabı bu konuda çeşitli çevrelerde Türkçe yayınlanan tek kanıta dayalı müzik terapi kaynağı olarak görülmektedir. Bugüne kadar yurt içinde (İstanbul, Edirne, Konya, Sivas, Ankara, Antalya, Alanya, İzmir gibi illerde) ve yurtdışında (Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere) yine Makamdan Şifâya adıyla verdikleri konserler, konferanslar ve konseranslarla (konser+konferans) Türk Müzik Terapi Geleneğini tanıtmaya çalıştılar. Prof.Dr.Levent Öztürk ve Muharrem Fadıl Atik 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Bilim Kurulu üyesi olarak görevlendirildiler ve müzik terapi eğitim standartlarının belirlenmesine katkıda bulundular. Bu çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine müzik terapist sertifikası verildi. Böylece Cumhuriyet tarihinde müzik terapi meslek alanını başlatan ilk grup içinde yer aldılar. Öztürk, Erseven ve Atik 15 Şubat 2016 tarihinde Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED)’i kurarak müzik terapinin
ülkemizdeki kurumsallaşma sürecine de katkıda bulundular. Yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuncusu Acta Physiologica isimli prestijli dergide yayınlanınca Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin adını uluslararası tıp literatürüne yazdıran proje ekibinin müzik terapi alanındaki temel hedefleri geleneksel Türk müziğinin bu alanda kullanımını geliştirmek ve katkıda bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Bu amaca yönelik Edvâr® Müzik Terapi yaklaşımını geliştirdiler. Türkiye’de ilk kez bir özel hastanede yatan hastaların taburcu edilmeleri
sırasında verilmek üzere, nekahat döneminde enerji vermek ve normal hayat akışına dönüşü hızlandırmak için “Geçmiş Olsun” CD’si hazırladılar. Makamdan Şifâya adı ile 30’un üzerinde terapi müzikleri konseri veren ekibin bilimsel çalışmaları şöyle özetlenebilir:

CD çalışmaları
2009 Şifa-i Nevm Tedavi Müzikleri. İş Bankası Kültür Yayınları
2009 Şifa-i Safâ Tedavi Müzikleri. İş Bankası Kültür Yayınları
2017 Enerji Terapisi Sağlık Bakanlığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında özel üretim
2017 Sedasyon Terapisi Sağlık Bakanlığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında özel üretim
2017 Nağmede Şifa CD1 Darüşşifalar Döneminde Müzik Terapi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
2017 Nağmede Şifa CD2 Edvâr Müzik Terapi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kitaplar
1-Levent Öztürk, Halil Erseven, Muharrem Fadıl Atik. Makamdan Şifaya. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul (2009) ISBN: 978-9944-88-659-8
2-Levent Öztürk. Divânnâme: Geleneksel Türk Müziğinde Divânlar. Ötüken Neşriyat, İstanbul (2015) ISBN:
978-605-155-256-9

3-Levent Öztürk, Halil Erseven, Muharrem Fadıl Atik. Makamdan Şifaya (Genişletilmiş üçüncü basım). Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul (2017) ISBN: 9-789944-886598
Makaleler
1-Duran Orlowski D, Öztürk L. Music therapy in a sleepless child with Pierre Robin sequence, partial trisomy 14
and partial monosomy 21. Sleep Med 2018; doi: 10.1016/j.sleep.2018.08.004
2-Öztürk L, Özbek H. Küllerinden doğan bir tıbbi uygulama: Müzik terapi. Journal of Health Services and
Education 2018;2(1): doi: 10.26567/JOHSE.2018142106
3-Öztürk G, Bulut E, Umut İ, Öztürk L. Verdi A (432 Hz) versus standard A (440 Hz) in music-related electrical
activity of brain: An EEG analysis of Sultaniyegâh Ağır Semâi composed by Hammamizâde İsmail Dede Efendi.
Acta Physiologica 218(Suppl 709), p. 87, 2016
Bildiriler
1-Öztürk L. Müzikterapide Türk müziği (Davetli Konuşmacı). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbakanlığı
himayelerinde TC. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile
düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul 19-22 Nisan 2018
4-Öztürk L. Müzik tedavi eder mi? (Davetli Açılış Konuşması). 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları Sempozyumu. İstanbul 15-18 Kasım 2017
5-Öztürk L. Müzikterapide Ülkemizdeki Gündem (Davetli Panel Konuşması). Bahçeşehir Üniversitesi
Uluslararası Müzikterapi Sempozyumu. İstanbul 8-10 Aralık 2017
6-Öztürk L. Türk müzikterapi geleneği (Davetli Konuşmacı). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi & 21. Ulusal
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. Edirne 25-28 Ekim 2017
7-Öztürk L. Meme cerrahisinde müzikterapi (Davetli Açılış Konuşması). Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi.
Antalya 2-4 Mart 2017
8-Öztürk L. Turkish music in therapy (Invited Speaker). Yunus Emre Enstitüsü London davetiyle 1 Aralık 2016
tarihinde Londra’da verilen konferans, 2016
9-Öztürk L. Müzik ile tedavi geleneği (Açılış Konferansı). 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök
Hücre Tedavileri Kongresi. 3-5 Mart 2016
10-Öztürk L. Towards evidence-based music therapy in Turkey. 5th International Trakya Family Medicine
Congress (16-20 March 2016) Abstract Book, p.30, 2016
11-Öztürk L, Öztürk G, Bulut E. Türkiye’de müzik terapi: Dünü, bugünü ve yarını. 9. Uluslararası Katılımlı
Ulusal Akupunktur Kongresi ve 3. Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Özet Kitabı, s.22, Edirne, 19 – 22 Mayıs
2016.
12-Bulut E, Öztürk G, Taş M, Türkmen MT, Gülmez D, Öztürk L. Evaluation of olivocochlear efferent
supression and auditory frequency perception in musicians. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı,
Çanakkale, 9-13 Eylül 2015. Acta Physiologica 215(Suppl 704), p94-95, 2015
13-Öztürk L. Makamdan şifaya müzikle gelen sağlık. 22. İstanbul Türk Müziği Günleri (20-21 Mayıs 2015,
İstanbul): Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı 2015:49-55
14-Öztürk L. Etnomüzikterapi ve kültür eksenli müzikterapi bağlamında geleneksel Türk müziği. Kalpten Tıbba,
Tıptan Kalbe: 10. Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Sempozyumu. Edirne 4-5 Ekim 2012.
15-Öztürk L. Türk müziğinde makamdan şifaya giden yol: Repertuvar incelemesinden alınan dersler. Kalpten
Tıbba, Tıptan Kalbe: 9. Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Sempozyumu. Yalova 30 Eylül-2 Ekim 2011.
16-Öztürk L. Müzik destekli gevşeme ve uyku eğilimini arttırmada makamsal müzik seçimi. 2. Uyku
Bozuklukları Kongresi Özet Kitabı, s.5, Kıbrıs, 2010.

© 2019 by TSMKOROFEST. 

SPONSORLARIMIZ

TSM 

KORO

FESTİVALİ